“Zeg het met steak tartare en bloemen” – Metro 2015